Política de privadesa

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament Europeu UE 2016/679 us informem del següent:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament

Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de JORDI TERRIS SOLA amb NIF 37679762N, degudament inscrites al Registre General de Protecció de Dades, per tal de poder prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a lactivitat de lempresa i els seus serveis.

Modalitat de recollida i tractament de les dades

Les dades es recullen directament de l’interessat, de forma presencial o mitjançant el formulari de la nostra web corporativa, facilitant-hi tota la informació necessària que preveu la llei. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela de confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint les normes de seguretat exigibles.

Base jurídica - Finalitat del tractament

Les dades comunicades seran únicament les estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: pressupostos, factures, informes, … La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per la seva part comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir les prestacions acordades.

Destinataris als quals se'ls pot comunicar les dades

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es faran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les vostres dades no es difondran a tercers sense que heu prestat prèviament i expressament el vostre consentiment i no seran objecte de transmissió, sota cap concepte, a tercers països fora de la UE.

Durada de la conservació de les dades de caràcter personal

Les vostres dades de caràcter personal es conservaran durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors. Oficasa.cat es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i tornar-les a l’interessat o destruir-ne un cop finalitzada la relació contractual.

Drets de linteressat i revocació del consentiment prestat

Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, cancel·lació o portabilitat d’aquestes. Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi. A més, podreu revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la vostra sol·licitud a info@oficasa.cat, aportant acreditació de la vostra identitat. En cas que considereu que les vostres dades hagin estat tractades de manera il·legítima, teniu dret a dirigir-vos a l’Autoritat de Control per presentar una reclamació.

Processos de decisió automatitzats. Consentiment exprés

El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les vostres dades de caràcter personal. Amb l’enviament de les vostres dades de caràcter personal a través del nostre formulari a la web, en doneu fe de l’exactitud i actualització, que ha estat informat de forma comprensible, precisa i inequívoca de l’ús i tractament que s’aplicaran a les vostres dades , dels drets que li assisteixen i que dóna el seu consentiment exprés perquè Oficasa.cat els pugui utilitzar única i exclusivament per a la fi concreta del servei contractat.

Desplaça cap amunt
Abrir chat
1
Oficasa.cat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?
Skip to content